Sächsische Weltchronik
********************
 

187.

 
Do ward oc en grot concilium to Megenze, dar waren de boden des paves Wiprechtes Clementis, dar ward verdelet allen bischopen ire bischopdom. De keiser Heinric satte oc allenthalven bischope in de stede unde vorstotte de wider eme waren. Darna quam he to Sassen, de quamen ime al to hulden, wanne de markgreve Ekgebrecht van Bruneswik, des keiseres mach. Uppe den orlogede de keiser; de markgrave werede sic sere. In deme selven jare ward en gesprake to Berka van des keiseres vrunden unde vianden; mit deme keisere was de bischop van Megenze, wider ime was de bischop van alzborch. De bischop van Megenze sprak, dat sin *herre, de keiser, mit unrechte to banne were gedan,  wande he were ut dem banne gelaten van deme pavese Gregorio, unde up in were gekoren van des paveses rade de koning Rodolf: "Unde ward de keiser Heinric ungeweldeget van den vorsten sines rikes, de wile he to Rome was, he ne darf van rechte nicht antwerden dem pavese, de wile he berovet is". De bischop van Salzburch sprach darwider, de man were berovet ofte umberovet, he solde iedoch to godes rechte stan. Dar ward en grot geruchte, iegelic man redede na sineme willen. Se tovoren an ende. Darna starf de paves Gregorius Hildebrant to Salerne. Na deme ward gekoren de abbet van Monte Cassin Desiderius, en godesman; he wart geheten Victor. De bat got, dat he korte wile leven moste. Dat gescha. Sinen kore vorderede vrowe Mechtilt van Langbarden, diu weldige vrowe, marcgraven Ekbertes suster van Bruneswik, mit anderen vorsten, deme keisere to lede. De ile was Wiprecht Clemens to Rome paves van des keiseres gewalt unde der Romere. Diu selve vrowe Mechtilt orlogede wider den keiser Heinrike; siu gaf oc ire lant sente Petere to Rome wider des keiseres willen. Umme dat selve lant stridet noch de  keisere unde de pavese; it is oc vrowen Mechtilden lant geheten.
 

196.

 
In deme selven jare 1099 do wunnen de cristenen Jerusalem, unde overwunnen oc den koning van Babylonie unde namen ime sinen schat. Do starf de paves Urbanus; na deme ward Paschalis paves. Do versched oc [de paves A. B. 18. 19] Clemens Wiprecht, den de keiser hadde gesat uppe Gregorium Hildebrande; de hadde gesproken, it were ime leit, dat he ie paveses namen gewunnen hadde. Bi den tiden de moneke van Hilseneburch de ne wolden deme bischop Frederike van Halverstat *nicht underdanech noch horsam sin, wante he to banne was unde en rovere; darumbe dref he se ut ereme clostere. Ere abbet Otto, en gut man, vor to Jerusalem unde belef dot uppe deme wege an ener stat, diu het Andropolis; dar ward he begraven an der kirken sente Marien.